Cargo Theatre
 

Auf dem Kulturschiff CARGO GALLERY wird in Litoměřice und Ústí nad Labem ein Festival für Jugend- und Kindertheater veranstaltet. Das Festival findet im Rahmen der Tschechisch-deutschen Kulturtage 2016 statt. Beteiligt sindTheaterkompanien aus der Euroregion Elbe/Labe. 

Theater über die Landes- und Sprachgrenzen hinwegzutragen, stellt eine Herausforderung dar, mit der bewusst umgegangen wird. Bei der Auswahl der deutschen Stücke wird auf leichte Verständlichkeit geachtet. Die Stücke sind weniger textorientiert. Kurze Einführungen in Tschechisch ermöglichen es, den Stücken ohne tiefere Sprachkenntnis folgen zu können.Na kulturní lodi CARGO GALLERY se v Litoměřicích a Ústí nad Labem uskuteční festival divadel dětí a mládeže. Festival se bude konat v rámci Dnů česká a německé kultury 2016. Podílet se na něm budou divadelní soubory z Euroregionu Elbe/Labe.


Prezentovat divadlo bez ohledu na státní a jazykové hranice je výzvou, kterou záměrně chceme přijmout. Při výběru německých her budeme dbát na lehkou pochopitelnost. Hry nebudou tolik stavět na textu. Hry budou navíc krátce představeny v češtině, což umožní jejich pochopení i bez hlubokých jazykových znalostí.